גישור

משפט שלמה

(צילום: טל חלוץ)

או: של מי האדמה הזאת?

היֹה היָה לנו פעם מלך חכם, המלך שלמה. אומרים שהיה החכם מכל אדם. כשהוא פסק: "יחלוקו" (את התינוק עליו רבו שתי נשים, כל אחת טענה שהוא שלה ורק שלה) הוא התכוון לגלות את האמת. הוא ידע שהאם האמיתית תזעק: "הֶרֶף!".

מי מאתנו, צאצאיו של המלך החכם ההוא, יקום ויזעק: "הֶרֶף!"? רוחו של מי תתגדל על הריב ועל המחלוקת, ועל הצורך לאחוז בַּאמת ולא להניח לה, אפילו לרגע קל. רוחו של מי מאתנו תזעק: "די!"
???

שלב תוכן