בתי ספר

בתי ספר

בתי ספר מהווים הזדמנות פז לתרגל, ללמוד וליישם הלכה למעשה את העקרונות של מניעת אלימות, הידברות, גישור ויישוב סכסוכים בדרכי שלום.

אנו יוזמים ומקדמים תוכניות שבהן ילדים, מורים והורים משכינים שלום ומונעים אלימות:

  • הכשרה צוותים חינוכיים ותלמידים בגישור
  • הקניית מיומנויות גישור לאנשי חינוך ולתלמידים
  • הכשרת נציגי הורים בגישור
  • בניית מודלים ותוכניות היערכות בית-ספריות למניעת אלימות, לשיפור האקלים הבית-ספרי וליישוב סכסוכים בדרכי שלום

אם אתה מעוניינים למנוע אלימות בבית הספר שלכם, להקנות לתלמידים ולמורים כלים ומיומנויות, לשפר את האקלים הבית-ספרי, או להתמודד עם מחלוקות - אני מזמינים אתכם ליצור אתנו קשר במ.פ.ג.ש, כדי שנכין ביחד אתכם את התוכנית המתאימה ביתר לצרכים שלכם.