אני מאמין

החזון שלנו
אנו מאמינים שכל קונפליקט הוא הזדמנות לשיפור חיינו. החזון שלנו הוא לתרום לבניית עולם, שבו יותר ויותר אנשים בוחרים לבטוח, לחיות ולפעול בשיתוף פעולה מתוך אמון, בטחון ואכפתיות זה לזה במשפחה, בחברה, בארגונים, בקהילה, במדינה ובין מדינות ועמים.

מעיינות החוכמה והידע שלנו
עקרונות פעולתנו שאובים ממקורות בין-תחומיים עתיקים וחדשים, התנסותיים וחווייתיים, אינטואיטיביים, יצירתיים ורוחניים, כמו גם קוגניטיביים ואקדמיים. אנו ממשיכים ללמוד ולפתח את התובנות שלנו ולתרום לידע הכללי באופן מתמיד ומצטבר, מתוך העשייה וההתנסות ובאינטגרציה עם הקיים.

 

עיקרי היסוד של פעילותינו:

א. הקונפליקט הוא הזדמנות
אנו מאמינים שקונפליקט הינו הזדמנות, שיכולה להעשיר את חיינו, אם נתייחס אליו בדרך מתאימה. אנו מציעים דרכים מעשיות שיאפשרו לאנשים להפוך את מצבי הסכסוך שבהם הם מעורבים למצבים מקדמים ובונים.

ב. אפשר
אנו מאמינים ביכולתם של בני אדם ליצור פתרונות המתחשבים בצרכים של כל הצדדים המעורבים ותורמים לשביעות רצונם וברצונם של אנשים לרכוש את הידע ואת הכלים הנחוצים כדי לעשות זאת בחיי המעשה.

ג. השינוי והעוצמה מתחילים בנו
אנו מאמינים שהשינוי במציאות הסובבת אותנו מתחיל בשינוי פנימי בתוכנו ושיש לנו עוצמה ויכולת להשפיע על הסובב אותנו בצורה בונה. המציאות מסביבנו אינה אלא השתקפות של החלקים השונים המצויים בנו, וככל שנכיר אותם בתוכנו ונלמד לחיות אתם, כך נזדקק פחות "להשליך" אותם על "האחר" וכך נרגיש יותר נכונות ויכולת להיטיב עם זולתנו.

ד. הלב בשירות האדם - רגשות וצרכים
אנו מאמינים בחוכמת הלב, המכוונת אותנו להבחין ולהתחשב ברגשות ובצרכים האנושיים של הצדדים השונים בסכסוך, כדרך חיונית ליישובם ולבניית שלום בין בני אדם. אנו מציעים דרכים מעשיות שיאפשרו לאנשים לדעת כיצד לספק את הצרכים האנושיים המתעוררים במצבי סכסוך, כיצד לשפר את ההרגשות שלהם כתוצאה מסיפוק הצרכים, וכיצד ליצור נכונות ויכולת להטיב זה עם זה בשיתוף פעולה.

ה. תהליך
אנו מאמינים בתהליך המתרחש בהדרגה ולאורך זמן ושיש לו השפעה לטווח רחוק על הפרט ועל החברה.   אנו בוטחים ביכולת של האדם ליצור את התנאים ואת השלבים הנחוצים, שיובילו את הצדדים להסתכלות יצירתית על המצב ולשינוי מהותי ובונה בו.

ו. הדברות, בחירה ואחריו
אנו מאמינים בשינוי בכל רמה, הנעשה בדרך של הדברות, ללא כפייה, תוך בחירה ולקיחת אחריות של כל הנוגעים בדבר.

ז. גישה מערכתית-קהילתית ושיתוף פעולה
אנו מעונינים בשילוב הכוחות השונים הקיימים בשטח, הן אלה שכבר פועלים בו והן אלה שניתן לעורר אותם למודעות, לזיהוי הצרכים ולפעולה, כך שיעבדו זה עם זה בשיתוף פעולה  ובהרמוניה ולטובת כל המעורבים.