התפתחות אישית בתחנות החיים

תוכנית מודולרית להקניית כלים למניעת מתחים, לטיפול בקונפליקטים בצורה בונה, ליצירת קרבה ורצון טוב ביחסים