ליווי להסמכה בינלאומית

אנשים שמעוניינים לעשות את "הצעד הבא" ולקבל הסמכה בינלאומית מטעם המרכז העולמי לתקשורת לא אלימה CNVC, כמנחים בתקשורת מקרבת, מוזמנים לתהליך של חקר עצמי, חיבור, התנסויות אישיות וקבוצתיות מגוונות, שיתמכו ביכולת שלהם ע"י ליווי מקצועי ואישי.