שינוי חברתי

החזון של מפגש הוא לתרום לבניית עולם, שבו יותר ויותר אנשים בוחרים לבטוח, לחיות ולפעול בשיתוף פעולה מתוך אמון, בטחון ואכפתיות זה לזה במשפחה, בחברה, בארגונים, בקהילה, במדינה ובין מדינות ועמים.

אנו פועלים בערוצים רבים ומגוונים להביא את השינוי המיוחל לקבוצות גדולות בחברה, במטרה לעורר שינוי תודעתי עמוק ושינוי מעשי בשטח.