ביה"ס למהנדסי שלום בקייב, אוקראינה

החל מהקמתו, חגית ליפשיץ משמשת מורה בכירה בביה"ס למהנדסי שלום.
ביה"ס הוקם בשנת 2014, במטרה להכשיר אנשים שיוכלו לתרום לשלום וליחסים תקינים בקרב האוכלוסיה. קבוצות של משתתפים מכל רחבי המדינה מגיעים ללמודים במסגרת פנימייה, בתוכנית שנתית אינטנסיבית. הם לומדים גם תקשורת מקרבת וגם מיומנויות נוספות כגון: משא ומתן, הנחיית קבוצות דיאלוג, יישוב סכסוכים קהילתיים ועוד.

ביה"ס מכשיר גם בעלי מקצוע וממלאי תפקידים ציבוריים שפועלים להורדת המתח בחברה.