הצרכים האנושיים

האם עדיף להימנע מלדבר עליהם כדי לא להיפגע?
האם יש צרכים לא ראויים? האם הזולת קודם לי?
שלוש נשים עם גישות שונות מסייעות זו לזו בנושא