מקרב לקירבה ב'

במענה לשאלות נוספות:
מהם הכלים והמיומנויות בכדי ליצור שלום?
שימוש בכוח שאיננו אלימות?
מה פירוש להקשיב לגדולים שבאויבינו?
מה למדנו מהתורות הבודהיסטיות שקשור באי אלימות?
והאם חמלה היא אלטרואיסטית?