על אהבה ופרידה

איך אפשר להיפרד מתוך אהבה?
דרך סיפורם של בני זוג שעשו דרך – מהו המודל החדש של שותפות וחיבור? מה נוכל לשנות בתוכנו בכדי לבנות מודל חדש כזה?