על נוכחות ומוחלטות

מהם הרגעים החשובים שבהם זה חשוב?
אב שרוצה להעביר את העסק שלו לבנו, שלא מעוניין בכך, בעל שתמך באשתו החולה ומצפה שתתמוך בו באותו אופן, כלה וחמותה והבעל שלא תומך