על רגשות

מה שלומי? מה שלומך?
האם אנחנו יודעים תמיד את התשובה?
האם הרגשות שייכות לתחום האינטימי בלבד?
ולמה כדאי לפרט אותם? ועם מי?
ואיך זה קשור לסכסוך הישראלי פלסטיני?